Agama Islam mengajarkan manusia akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia dari akhlak-akhlak yang tercela. Diantara akhlak mulia dalam Islam adalah […]

Isbal adalah memanjangkan pakaian hingga di bawah kedua mata kaki bagi lelaki, termasuk perbuatan dosa yang diremehkan oleh sebagian umat. […]

Dzikir yang Dibaca di Waktu Petang (Dari tenggelam matahari atau waktu Maghrib hingga pertengahan malam)   أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ […]