Melalui artikel ini kita akan membahas Hadits Arbain pertama hingga ketiga. Yuk, silahkan disimak. Hadits Pertama (Tentang Niat) إنَّمَا الأعمَال […]

Apa yang dimaksud zuhud? Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan. Dan kata zahada itu berarti sedikit pada segala sesuatu. Zahid adalah […]

Agama Islam mengajarkan manusia akhlak-akhlak yang mulia dan melarang manusia dari akhlak-akhlak yang tercela. Diantara akhlak mulia dalam Islam adalah […]

Isbal adalah memanjangkan pakaian hingga di bawah kedua mata kaki bagi lelaki, termasuk perbuatan dosa yang diremehkan oleh sebagian umat. […]

  • 1
  • 2