Isbal adalah memanjangkan pakaian hingga di bawah kedua mata kaki bagi lelaki, termasuk perbuatan dosa yang diremehkan oleh sebagian umat. […]